Therapie – supervisie – coaching

Op deze website vindt u uitleg over mijn praktijk en mijn werkwijze. En een overzicht van het aanbod.

De hulpvraag van u staat centraal, en samen bekijken we hoe we aan deze vraag kunnen werken. Het kan individueel, in een groep, misschien samen met uw partner of met een team. Tijdens het werken maak ik veel gebruik van ervaringsgerichte werkvormen zoals psychodrama en dramatherapie. Daarnaast werk ik vanuit het systemisch denken, het besef dat de mens een onderdeel is van zijn omgeving en daar ook door beïnvloed wordt.


Wie is Gerdi Tuender?

Ruim 35 jaar ben ik werkzaam als dramatherapeut en psychodramatherapeut binnen de GGZ. Vanaf 2002 tot 2023 heb ik gewerkt als docent en supervisor bij de HAN (HBO Vaktherapie, Nijmegen). In 2008 ben ik met name als supervisor in mijn eigen praktijk in Doetinchem begonnen en vanaf 2015 ben ik tevens werkzaam als psychodramatherapeut onder andere bij IVMV (Instituut voor Mentale Vitaliteit) in Enschede.

Lees meer