Uw rechten

Wanneer er onvrede ontstaat, is het raadzaam te proberen of cliënt en therapeut dit in eerste instantie samen kunnen oplossen. Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid voor cliënten om bij de klachtencommissie van de FVB een klacht in te dienen. De klacht kan betrekking hebben op elk gebied waarop hij/zij denkt dat de therapeut niet juist heeft gehandeld, zoals de behandeling, bejegening of financiële zaken.

De cliënt stuurt een uitgebreide beschrijving van de klacht, met vermelding van contactgegevens, naam en vestigingsplaats van de therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar: FVB, t.a.v. de Klachtencommissie, Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht.

 

Klacht- en tuchtrechtregeling
Klik hier voor pdf-bestand.

 

AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)
Inclusief privacyverklaring (zie link).