Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm waarbij via het spelen van situaties ervaringen worden opgedaan die psychische of psychosociale processen beïnvloeden.
Dramatherapie is een behandelvorm waarbij via interventies in en het ensceneren van situaties ervaringen worden opgedaan die psychische of psychosociale processen beïnvloeden. Spelen creëert ervaring. Spelen is zowel oefenen als beleven. De meerwaarde van spel is dat opgedane ervaringen spelenderwijs worden verwerkt.

Men kan binnen de scène spelenderwijs gevoelens, wensen, motieven en ervaringen vormgeven. Innerlijke beelden worden dan omgezet in handelingen. Het echte leven kan worden onderzocht en uitgeprobeerd.

Aandachtsgebieden:
• Werken met lievelingsrollen. O.a. geschikt voor stagnaties in de ontwikkeling, bijv. bij keuzeproblemen.
• Werken met sprookjes. Met name geschikt bij ontwikkelingsproblsematiek, bijv. zoektochten naar het ontstaan van problemen.
• Theatersport of improvisatie. Bruikbaar voor bijv. het werken aan sociale vaardigheden, of bij depressieve gevoelens.