Supervisie

Doel van supervisie is de inhoudelijke begeleiding van de supervisant met vraagstukken die zich tijdens zijn beroepsmatige werkzaamheden voordoen. De supervisor helpt de supervisant door te spiegelen of vragen te stellen. Dit kan al doende met behulp van psychodramawerkvormen. De bedoeling van supervisie is om de persoonlijke handelingen te verduidelijken. Een succesvolle supervisie resulteert in het verwerven en/of bijstellen van de eigen professionele deskundigheid.