Psychodrama

Psychodrama is een psychotherapeutische methode waarin cliënten aangemoedigd worden datgene wat hen bezighoudt en beweegt in scène te zetten door bijvoorbeeld met houdingen een overzicht te maken van gedachtes en gevoelens of door rollenspellen. Hierbij werken we met zowel verbale- als nonverbale communicatie.
Verscheidene scènes kunnen neergezet worden, bijvoorbeeld voorstellingen van specifieke gebeurtenissen in het verleden, situaties die onaf voelen, innerlijke conflicten, fantasieën, dromen, voorbereidingen op spannende toekomstige situaties. Er worden verscheidene technieken toegepast, zoals rolwisseling, dubbelen, spiegelen, concretiseren, vergroten en alleenspraak. Doorgaans zijn de volgende fasen te onderscheiden: warming-up, actie, doorwerken, afsluiting en sharing. De werkwijze van het psychodrama helpt deelnemers om meer contact te maken met de eigen impulsen. Omdat het lichaamsgeheugen wordt aangesproken en geactiveerd weten deelnemers naar verloop van tijd beter wat zij willen. De uitdrukkingsstijl wint daardoor helderheid en daadkracht. Psychodrama is een ervaringsgerichte therapie.
In Enschede begeleid ik samen met psychotherapeut Sabine Teunissen een 'mixed-method' groep (zie folder). Bij IVMV begeleid ik ook een psychodramagroep (zie folder).